úplatné postoupení pohledávek dlužníka za zahraničním odběratelem

Značka: Malex

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Dohodou

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

17.08.2021
26.09.2021

Insolvenční správkyně dlužníka MALEX s.r.o. , IČ: 402 28 975, 464 01 Raspenava 296
ins. řízení vedeno u Krajského  soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci pod sp.zn.  KSLB 87 INS 21073/2018

nabízí z majetku majetkové podstaty k úplatnému postoupení  nejvyšší nabídce:

 • pohledávka za Müsing GmbH & Co. KG, DIČ: DE240426447, Německo, vyúčtovaná fakturou č. F116/1801000056 z 23.11.2018 ve výši 660 163,-Kč
 • pohledávka za Müsing GmbH & Co. KG, DIČ: DE240426447, Německo, vyúčtovaná fakturou č. F102/180100057 z 4.10.2018 ve výši 1 685 716,-Kč
Podmínky prodeje:
 • Kupující ( postupník) nesmí být osoba uvedená v ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb.
 • Pohledávky budou postoupeny nejvyšší nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout.
 • Cena za postoupení bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy, veškeré náklady s prodejem spojené jdou k tíži kupujícího
Další informace lze získat na tel. č. 554777407, 732213435 nebo na e-mailové adrese: insolvence.jancova@seznam.cz

Lhůta pro podávání nabídek: 25.9.2021

Nabídky zasílejte prostřednictvím formuláře burzy správců nebo na e-mail: insolvence.jancova@seznam.cz, případně do datové schránky ID: eacx5ka

Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené  ceny za postoupení


Informace o zadavateli

Renáta Jančová renata.jancova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!