Úplatné postoupení pohledávky z majetkové podstaty dlužníka JENTA spol. s r.o. v konkursu

Značka: S 189/17

Cena: min. 700000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

12.10.2021
12.11.2021

Insolvenční správce dlužníka Jenta spol. s r.o., IČ 47453931 nabízí v rámci insolvenčního řízení pod sp.zn. KSPA 44 INS 16105/2017 k prodeji  – úplatnému postoupení mimo dražbu pohledávku ve výši 925.775,87 Kč s přísl. vůči Kateřině a Jakubu Klapkovým, bytem Přelouč, Sportovní 907 z titulu regresního nároku dle § 1937 odst. 2 OZ ze smlouvy o úvěru (položka IV. poř.č. 15 soupisu majetkové podstaty ve znění doplnění ze dne 8.9.2020 – B48 insolvenčního rejstříku). Ohledně pohledávky je vedeno sporné soudní řízení. Úplata za postoupení musí dle stanoviska věřitelského orgánu činit minimálně 700.000,- Kč a musí být složena před podpisem smlouvy na účtu majetkové podstaty. Nabídky se podávají do 5.11.2021 na emailovou adresu ak@struminsky.cz nebo poštou na adresu Mgr. Radim Struminský, insolvenční správce, E. Krásnohorské 1305/18, 73601 Havířov – Podlesí, případně datovou schránkou – id. 978yhcs

Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.

Informace o zadavateli

Slezská insolvenční v.o.s. office@slezskainsolvencni.cz Elišky Krásnohorské 1305/18, Podlesí, Havířov, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.03.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.03.2023 15.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.03.2023 20.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.03.2023 23.03.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!