Úplatné postoupení souboru pohledávek z majetkové podstaty dlužníka VDI Meta – výrobní družstvo invalidů v konkursu

Značka: S 39/15

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Pohledávky

28.05.2024
28.06.2024

Insolvenční správce dlužníka VDI Meta – výrobní družstvo invalidů, IČ 25861808 nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 37 INS 31576/2014 k prodeji  – úplatnému postoupení mimo dražbu soubor pohledávek, které jsou specifikovány v příloze tohoto inzerátu.

Mimodražební prodej formou cese shora uvedených pohledávek proběhne za následujících podmínek:

 1. předmětem prodeje budou všechny nabízené pohledávky v rámci jednoho souboru
 2. prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou postupní ceny
 3. cena bude ve prospěch účtu majetkové podstaty složena před podpisem smlouvy o postoupení pohledávek
 4. postupitel neručí za dobytnost pohledávek a jejich vady
 5. nabyvatel převezme pohledávky ve stavu k datu prodeje bez ručení za jejich dobytnost a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti postupitele za existenci a právní vady pohledávek

Zájemci zašlou cenovou nabídku formou poštovní přepravy či doručí osobně v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem „Pohledávky VDI Meta – NEOTVÍRAT“ na adresu insolvenčního správce: Mgr. Radim Struminský, insolvenční správce, Elišky Krásnohorské 1305/18, 736 01 Havířov – Podlesí.

Nabídky musejí být doručeny insolvenčnímu správci ve lhůtě do 28.6.2024 do 12:00 hod.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo případně odmítnout veškeré došlé nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Slezská insolvenční v.o.s. office@slezskainsolvencni.cz Elišky Krásnohorské 1305/18, Podlesí, Havířov, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!