Úplatné postoupení souboru vykonatelných pohledávek v nominální hodnotě minimálně 1.560.903,60 Kč

Značka: KSPA 59 INS 30721 / 2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Praha, Česko

Kraj: Celá ČR

04.09.2019
03.09.2020

V insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka První litomyšlská stavební a.s., IČ: 15034682 u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích  pod sp. zn. KSPA 59 INS 30721 / 2014 insolvenční správce na základě předchozího vyslovení souhlasu s prodejem majetku mimo dražbu (dle usnesení č.j. KSPA 59 INS 30721 / 2014-B-92) následující pohledávky sepsané v majetkové podstatě:

 1.      pohledávka za STOReaAGE z.s., IČ: 226 91 456 a Jiřím Fikejzem, RČ: 700829/3666
  –       exekuční titul: Směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích č.j. 53 Cm 31/2012-14 ze dne 6. března 2012
  –       jistina: 706.250,- Kč, příslušenství: úrok 6 % jdoucí od 1.11.2011 do zaplacení, směnečná odměna ve výši 2.354,- Kč a náhrada nákladů řízení 97.926,- Kč
  –       nominální hodnota pohledávky dle rozpisu soudního exekutora ze dle 22.5.2015 činí 906.831,20 Kč (po odečtení vymoženého plnění a nákladů právního zastoupení v exekučním řízení)
  –       soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš vedl exekuci pod sp. zn. 129 EX 5833/12 s tím výsledkem, že v období leden 2013 – leden 2014 bylo na jistinu vymožena částka 45.755,80 Kč, exekuční řízení bylo zastaveno
  –       Krajským soudem v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích je na majetek spoludlužníka Jiřího Fikejze vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSPA 44 INS 24468/2013 s tím, že 6. listopadu 2014 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs2.      pohledávka za J&I KETVA s.r.o., IČ: 26976455
  –       exekuční titul: Platební rozkaz Krajského soudu v Brně č.j. 55 Cm 169/2011-26 ze dne 6. září 2011
  –       jistina: 211.338,- Kč, příslušenství: úrok 7,75 % p.a. z částky 211.338 od 9.10.2010 do zaplacení, náhrada nákladů řízení 59.016,- Kč
  –       nominální hodnota pohledávky dle rozpisu soudního exekutora ze dle 22.5.2015 činí 346.055,- Kč (po odečtení nákladů právního zastoupení v exekučním řízení)
  –       soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš vedl exekuci pod sp. zn. 129 EX 265/12 s tím výsledkem, že na pohledávku nebylo ničeho vymoženo, exekuční řízení bylo zastaveno

  3.      pohledávka za HORSTAV hotel, s.r.o. v likvidaci, IČ: 26184494
  –       exekuční titul: Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 36 Cm 94/2008-262 ze dne 30. ledna 2013, Rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 1 Cmo 211/2013-323
  –       jistina: 0,- Kč, příslušenství: 246.646,40 Kč
  –       nominální hodnota pohledávky dle rozpisu soudního exekutora ze dle 22.5.2015 činí 246.646,40 Kč (po odečtení nákladů právního zastoupení v exekučním řízení)
  –       soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš vedl exekuci pod sp. zn. 129 EX 2730/14 s tím výsledkem, že na pohledávku nebylo ničeho vymoženo, exekuční řízení bylo zastaveno

  4.      pohledávka za Petrem Bednářem, RČ: 730117/3506
  –       exekuční titul: Rozsudek Okresního soudu ve Svitavách č.j. 6 C 168/2011-29 ze dne 31. ledna 2012
  –       jistina: 31.154,- Kč, příslušenství: úroky z prodlení v zákonné výši z jistiny od 6.10.2009 do zaplacení, náhrada nákladů řízení 17.090,- Kč
  –       nominální hodnota pohledávky dle rozpisu soudního exekutora ze dle 22.5.2015 činí  61.371,- Kč (po odečtení nákladů právního zastoupení v exekučním řízení)
  –       soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš vedl exekuci pod sp. zn. 129 EX 5857/12 s tím výsledkem, že na pohledávku nebylo ničeho vymoženo, exekuční řízení bylo zastaveno

Insolvenční správce disponuje ke každé nabízené pohledávce exekučním titulem, podklady z advokátního spisu někdejšího právního zástupce (vyjma pohledávky č. 3) a k pohledávce č. 1 je k dispozici též originální vyhotovení směnky. Tyto podklady budou předány postupníkovi spolu s podpisem kupní smlouvy. Podmínkou prodeje pohledávek je souhlas s úhradou kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Insolvenční správce si vyhrazuje právo všechny obdržené nabídky případně odmítnout. Insolvenční správce neručí budoucímu postupníkovi za vymahatelnost a dobytnost pohledávek. Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek. Nejedná se o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 zákona č. 89/2012 Sb.

Nabídky na odkup shora popsaných pohledávek jako celku je možno podávat v termínu do 23. září 2019 včetně a tyto insolvenčnímu správci adresovat prostřednictvím emailové adresy: cihak@spory.org. Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny za celý soubor pohledávek.


Informace o zadavateli

Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!