Velkoplošná pila Holzma, zbytky materiálzu pro truhláře

Značka: 230015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

21.05.2024
07.07.2024

JUDr. Pavel Čížkovský, advokát, se sídlem v Praze 10, V Olšinách 2300, jako insolvenční správce společnosti SERVIS INTERIERU, s.r.o. IČO 25516710

sídlem V Chotejně 1143/3, 102 00 Praha 10, jehož úpadek je řešen konkursem v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 96 INS 1294/2023 nabízí k prodeji v souladu s pokynem zajištěného věřitele

 1. a) velkoplošnou pilu Holzma, opt HPP 81/38, No. 0-240-06-3055
 2. b) zbytky truhlářského materiálu a vybavení

Věci se nacházejí v prostorách zajištěného věřitele Ptáček-správa, a.s., na adrese Praha 10, V Chotejně 3. Správce nabízí věci k prodeji jak stojí a leží. Prohlídka je možná po předchozí domluvě se správou objektu.

Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty. V písemných nabídkách uvádějte nabízenou cenu samostatně za každou položku zvlášť. Nabídky na uzavření kupní smlouvy zasílejte písemně, doporučeným dopisem na adresu sídla  insolvenčního správce, přičemž na obálku uveďte text: Servis interieru-zajištěný majetek. Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 30. června  2024 ve 12 hodin s tím, že k později doručeným nabídkám nebude přihlédnuto. Výběr nabídek bude realizován v součinnosti se zajištěným věřitelem a předkladatel vybrané nabídky bude vyrozuměn. Správce si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoli zrušit či nevybrat žádnou z předložených nabídek. Případné informaci si lze vyžádat mailem na adrese pavel@cizkovsky.cz

JUDr. Pavel Čížkovský

pavel@cizkovsky.cz

 


Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 30.11.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!