VERA Leasing, s.r.o., v likv., nabídka postoupení pohledávek

Značka: 210314

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

28.11.2021
31.12.2021

JUDr. Pavel Čížkovský, jako likvidátor společnosti VERA LEASING s.r.o. v likvidaci, IČ: 45793701, se sídlem Praha 2, jana Masaryka 6, nabízí k úplatnému postoupení soubor vykonatelných pohledávek za dlužníky, přičemž tyto pohledávky jsou předmětem exekučního vymáhání u Dr. Aleše Bayera. Smlouva o postoupení pohledávek bude uzavřena s tím, kdo nabídne nejvíce. Cena za postoupení musí být uhrazena při podpisu smlouvy. Likvidátor má k dispozici zprávy soudního exekutora o jednotlivých řízeních, ty budou poskytnuty na základě písemné žádosti obsahující identifikaci žadatele. Uzávěrka výběrového řízení je 15.12.2021. Nabídky zasílejte do datové schránky likvidátora JUDr. Pavla Čížkovského, DS dutxwdc, nebo doporučenou poštou na adresu likvidátora JUDr. Pavel Čížkovský, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, přičemž v takovém případě je třeba obálku označit nápisem výběrové řízení – VERA Leasing s.r.o. Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout kteroukoli z nabídek, či všechny nabídky, či toto výběrové řízení zrušit.

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 22.12.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.12.2023 08.01.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  Středočeský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 08.01.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!