vibrační pěch

Značka: MSPH 60 INS 22907 / 2021 METROCON

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Movité věci

05.09.2022
30.09.2022

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s.., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený movitý majetek z majetkové podstaty dlužnice: METROCON s.r.o.,  IČ: 04909119, sídlem: Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2 v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 60 INS 22907 / 2021  u Městského soud v Praze,  a to  v souladu s Usnesením č.j. MSPH 60 INS 22907/2021-B-21 ze dne 25. srpna 2022

Předmět prodeje:

vibrační pěch   v.č. 11007968 (viz. foto)

 vše zapsané v soupisu majetkové podstaty zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 15.6. 2022 v oddíle B – 14, pod položkou číslo 3.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce.

 

Prohlídka je stanovena na 27.9.2022 a to od 9hod do 10hod. Na prohlídku je nutné se předem objednat elektronicky pouze na emailu: lenger@insolvencni-spravce.cz (nejpozději do 23.9.2022), jinak se prohlídka neuskuteční. Předmět prodeje uložen U Plynárny, Praha 10 (adresa bude upřesněna).

 Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 30.9.2022  na adresu:

lenger@insolvencni-spravce.cz

 

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny s uvedením, že cena je vč. DPH (dlužník je stále plátce DPH)  způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Informace o zadavateli

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s. Ing. Ivana Benešová benesova@insolvencni-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!