Volvo V60 Diesel 14- 2.0 D3 Drive-E ECO Summum (A6), VIN: YV1FW79C0G1319011

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Movité věci

27.07.2022
23.11.2022

Insolvenční správce JUDr. Ing. Aneta Babincová nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 30 INS 17581 / 2021 dlužníka STESYS, s.r.o. následující majetek:
Volvo V60 Diesel 14-2.0 D3 Drive-E ECO Summum (A6), VIN: YV1FW79C0G1319011

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce, která bude odsouhlasena zajištěným věřitelem. Minimální cena je 154.170,00 Kč.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. Nabídka musí být učiněna prostřednictvím datové schránky nebo emailem.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům
e) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
f) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zajištěného věřitele.
g) Insolvenční správce neodpovídá za vady, funkčnost a kompletnost předmětů prodeje
h) Nabídka musí být učiněna nejpozději do dne 23.11. 2022. Na později učiněné nabídky nebude brán zřetel.
i) Zájemce se zavazuje do 2 dnů ode dne akceptace nabídky zajistit uhrazení kupní ceny, uzavření smlouvy a odvezení zakoupených věcí.

U vozidla není možno provést zkušební jízdu z důvodů vybité baterie.

Bližší informace na emailu: insolvencnispravkyne@email.cz nebo tel. čísle 776 209 085.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Babincová insolvencnispravkyne@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!