Vozidla z majetkové podstaty dlužníka Höfler Systems s.r.o. v likvidaci

Značka: 1234

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Liberecký kraj

Movité věci

10.08.2021
20.09.2021

Insolvenční správce dlužníka Höfler Systems s.r.o. v likvidaci, insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSLB 76 INS 5105/2021, nabízí ke zpeněžení z majetkové podstaty následující motorová vozidla dlužníka:

 • Nissan X-Trail B05 B T32, RZ 4L9018, VIN: JN1TCNT32U0012608, registrace 12/2015
 • Nissan Navara 6M1C3HS5 CDA2S D401, RZ 4L89897, VIN: VSKCVND40U0549245, registrace 2014

Dostupné technické průkazy a fotografie jsou připojeny v příloze inzerce. Další informace k vozidlům bude možné zjistit při prohlídce, po předchozí dohodě s ohlášeným společníkem insolvenčního správce, Mgr. Josef Milichovský, jmilichovsky@veleba-milichovsky.cz. Vozidla jsou umístěna ve skladu Policie ČR v Janově u Nového Boru, možnosti prohlídek jsou omezené, pro zájemce bude umožněna jedna prohlídka v týdnu od 13.-17.9.2021. Termín prohlídky bude upřesněn dle možností zájemců a skladovatele. Insolvenční správce žádá potenciální zájemce, aby správci do 9.9.2021 zaslali kontaktní email, na který jim bude sdělen termín prohlídky.

Prodej zájemci bude uskutečněn to za těchto podmínek:

 1. Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla insolvenčního správce, nebo na emailovou adresu ohlášeného společníka, do 20.9.2021

adresa: VELEBA, MILICHOVSKÝ a spol., Koliště 55, Brno 602 00 nebo emailem na adresu jmilichovsky@veleba-milichovsky.cz.

 1. Obsahem nabídky musí být vymezení předmětu „Vozidla z majetkové podstaty dlužníka Höfler Systems s.r.o. v likvidaci “, nabízená kupní cena a označení fyzické nebo právnické osoby, která nabídku podává.
 2. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušit a insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 3. Kritériem pro výběr vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny.
 4. Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží. Insolvenční správce upozorňuje, že motorová vozidla nejsou užívána. Kupující bude povinen vozidla odvézt z místa uložení (Janov u Nového Boru) bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy. Insolvenční správce upozorňuje, že vozidla s ohledem na dobu odstavení nemusí být pojízdná.
 5. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 6. Kupní cena musí být uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Mgr. Josef Milichovský jmilichovsky@veleba-milichovsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!