Vozidlo – Mazda Premacy

advokat@aknovakova.eu

Vozidlo – Mazda Premacy

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 16905/2019-B-11 ze dne 28.05.2020 bylo schváleno oddlužení dlužníků Václava Tluky Ivany Tlukové plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Insolvenční soud určil, že zpeněžení podléhá níže vedený majetek dlužníků, který tímto insolvenční správkyně Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji mimo dražbu:

Mazda Premacy, RZ 2 BH 5813, VIN: JMZCP19F221318047 (stav tachometru přibližně 202.321 km)

Podmínky prodeje:

  1. Movitá věc bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce,
  2. úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,
  3. zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ)
  4. zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
  5.  tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
  6. je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout,
  7. uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského orgánu a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku prostřednictvím e-mailu kancelar@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Vaše nabídky předkládejte nejpozději do 04.09.2020, kdy proběhne jejich vyhodnocení.

Značka:

KSBR 37 INS 16905/2019

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Galerie:


Odpovědět na inzerát

Movité věci

25.06.2020
04.09.2020


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková advokat@aknovakova.eu

Související inzeráty