Vozidlo Škoda Fabia, rok 2000

Značka: 2104

Cena: 1 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Hradec Králové, Pardubická 270

Kraj: Královehradecký kraj

Movité věci

09.08.2023
15.09.2023

Likvidační správce nabízí k prodeji níže popsané vozidlo:

 • osobní automobil Škoda Fabia, RZ: HKO5457, VIN: TMBND46Y5Y3027316, datum 1. registrace vozidla 28.03.2000.

 

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 15.09.2023 (včetně) na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: kancelar@advins.cz,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, popř. obchodní firmu, IČ a sídlo),
 • prodej movitých věcí ve stavu jak stojí a leží,
 • kupní cena bude uhrazena před nebo při podpisu kupní smlouvy,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého.

 

Vozidlo se nachází na odstavném parkovišti města Hradec Králové na adrese Pardubická 270. Zde si jej kupující následně i převezme.

 

Likvidační správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte likvidačního správce e-mailem (kancelar@advins.cz).


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!