Vybavení autoservisu

Značka: KSOS 34 INS 8811/2020

Cena: 601800 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Movité věci

26.11.2020
12.02.2021

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSOS 34 INS 8811/2020 nabízí k prodeji vybavení a zařízení autoservisu.

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Insolvenční správce má k dispozici Znalecký posudek, který zahrnuje seznam všech nabízených položek vybavení autoservisu. Tento bude zájemcům zaslán na vyžádání.

Insolvenční správce dále sděluje, že část vybavení autoservisu již byla zpeněžena. Společně se znaleckým posudkem bude zájemcům zaslán aktualizovaný seznam položek k prodeji.

Dlužník je plátcem DPH. Uvedená minimální cena je s DPH.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
Lhůta pro podání nabídek končí 12.02.2021.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).


Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!