VYBAVENÍ B&BARTONI CAR AND PNEU SERVICE, SPOL. S R.O. – POLOŽKA Č. 14 – STOJAN (2KS)

Značka: K/8155/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Movité věci

27.05.2024
27.06.2024

V probíhajícím insolvenčním řízení sp. zn. KSPH 81 INS 14990/2023 nabízí AKKRM insolvence, v.o.s., IČ: 061 77 263 coby insolvenční správce v rámci zpeněžování dlužníka B&Bartoni Car and Pneu Service, spol. s r.o., IČ: 09416129 majetek sepsaný do majetkové podstaty (soupis majetkové podstaty ze dne 11.4.2024 zveřejněný v insolvenčním rejstříku na listu B7).

 

Vybavení B&Bartoni Car and Pneu Service, spol. s r.o. – položka č. 14 – Stojan (2ks)

Společnost B&Bartoni Car and Pneu Service, spol. s r.o. se zaměřovala na poskytování kompletního pneuservisu pro osobní a nákladní automobily a na provozování čerpací stanice. Majetek, který je insolvenčním správcem v rámci zpeněžování jejího majetku nabízen, byl společností užíván v rámci její podnikatelské činnosti.

K inzerovanému majetku – položka č. 14 – Stojan (2ks) – insolvenční správce nedisponuje žádnými doklady, ani informacemi o jeho funkčnosti. Insolvenční správce si dále dovoluji upozornit, že prostory areálu bývalé provozovny dlužníka byly odpojeny od elektřiny, proto nebude možno funkčnost položky č. 14 ověřit.

 

Pro zájemce o koupi položky č. 14 se v bývalé provozovně dlužníka (B&Bartoni Transportation Group, spol. s r.o., adresa: Stožická 840, 389 01 Vodňany II) uskuteční hromadná prohlídka, a to v pondělí 10. 6. 2024 od 13:00 do 15:00. Termín je závazný a nelze jej měnit. V případě zájmu o prohlídku nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 703 149 105.

 

Podmínky prodeje:

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,

– majetek bude prodán nejvyšší učiněné nabídce v místě a čase prodeje,

– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

– veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující,

– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, správce neodpovídá za žádné jeho vady,

– nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu,

– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky bude-li nabídnutá cena nedostatečná.

 

Závazné nabídky s uvedením svých údajů podávejte prostřednictvím kontaktního formuláře, v elektronické formě na email remiasova@akkrm.cz, datovou schránkou s ID DS: zgaj8mz, nebo poštovní zásilkou na adresu AKKRM insolvence, v.o.s., Údolní 65, 602 00 Brno, nejpozději do 27. 6. 2024 (včetně).


Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 80000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 757000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 119000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 860000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!