vybavení posilovny

Značka: MSPH 77 INS 20849 / 2021 Fit Solutions s.r.o.,

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Movité věci

29.04.2022
30.05.2022

Prodej mimo dražbu- nejvyšší nabídce.

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce (dále jen „IS“) dlužnice: Fit Solutions s.r.o., IČ 06461140, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 10 Praha 10, insolvenční řízení vedené pod spisovou značkou č. j. MSPH 77 INS 20849 / 2021, nabízí k prodeji vybavení posilovny. Jedná se o posilovací stoje, pomůcky a vybavení zapsané v insolvenčním rejstříku oddíle B-2 do majetkové podstaty dlužnice pod pol. č. 1 – 74 a 76 – 102. Podrobný soupis přílohou.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 30.5.2022 na adresu: prodej@insolvence-is.cz

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Prohlídka předmětu prodeje v tomto výběrovém řízení je stanovena na 18.5.2022 od 10hod  do 11 hod. Na prohlídky je nutné se předem objednat elektronicky pouze na emailu: prodej@insolvence-is.cz. Pokud se nikdo nepřihlásí, prohlídka se neuskuteční (Praha 8).

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) a nabídku kupní ceny za celek (to je za všechny výše uvedené položky).

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, odvozem a vyklizením hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 31.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 09.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!