Vybavení restaurační kuchyně

Značka: KSHK 15 INS 16232/ 2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

27.01.2021
02.03.2021

Insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji movitý majetek dlužníka Pavla Zikmunda, nar. 13. 12. 1982, IČ: 74297911, bytem Česká Skalice, Pod Vinicí 732, PSČ 552 03 (KSHK 15 INS 16232/ 2018).

Nabízený majetek je představován kuchyňským vybavením provozovny hostinské činnosti, jídelny „Na Růžku“ vedené v České Skalici (zde se také aktuálně veškerý inzerovaný majetek nachází). Konkrétně se jedná o následující majetek: holdomat, balička potravin, mlýnek na maso, nářezák, váha, lednice, mrazák, kávovar (rok pořízení 2016), vodní lázeň, stolička plynová, robot, kávovar, konvektomat, plynový sporák a myčka (stav věcí odpovídá jejich stáří a běžnému opotřebení v rámci provozu restauračního zařízení, kdy z větší části se jedná o věci plně funkční). Veškeré vybavení je uvedeno v soupisu majetkové podstaty v oddílu č. II. Movitý majetek, přičemž uvedený soupis majetkové podstaty je připojen v příloze.

S ohledem na skutečnost, že uvedený movitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka, případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 1. 3. 2021 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o koupi, dále nabízenou kupní cenu a do předmětu emailu uvést „kuchyňské vybavení“. Za účelem rychlosti a jednoduchosti prodeje upřednostňuje insolvenční správce takové zájemce, kteří budou mít zájem o odkup veškerého výše specifikovaného majetku jako celku. Pokud by se však mezi zájemci nenašel nikdo, kdo by byl ochoten učinit nabídku na veškerý tento majetek, byl by možný taktéž odprodej konkrétní věci. V případě, že nemáte zájem o veškerý shora specifikovaný majetek, specifikujte laskavě ve své cenové nabídce také to, o jakou konkrétní věc máte zájem. Následná kupní smlouva, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu, a to s přihlédnutím k výše specifikovaným podmínkám.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne insolvenční správce na žádost zaslanou na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!