Výběrové řízení na úplatné postoupení souboru pohledávek dlužníka Mart s.r.o., IČ: 25510584, Hodonín, třída Bří Čapků 2857/4, PSČ 695 03

Značka: KSBR 29 INS 9635 / 2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

01.12.2020
30.11.2020

Insolvenční správce dlužníka Mart s.r.o., IČ: 25510584, Hodonín, třída Bří Čapků 2857/4, PSČ 695 03, vyhlašuje výběrové řízení na úplatné postoupení souboru pohledávek zapsaných v aktualizovaném Soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 29.10.2020, pořadové číslo 3, pod položkou č. 25, v oddíle IV. Pohledávky. Seznam nabízeného souboru pohledávek je v příloze tohoto inzerátu.

Podmínky výběrového řízení:

 • Přímý prodej bude realizován nejvyšší nabídce;
 • Prodej bude realizován formou jednokolového výběrového řízení;
 • Termín trvání VŘ: do 18.12.2020 do 12:00 hod. včetně; za nabídku doručenou v termínu se považuje nabídka, která bude doručena do kanceláře insolvenčního správce na adresu Indra-Šebesta v.o.s., Brno, Čechyňská 16, PSČ: 602 00, a to v neprůhledné, zalepené obálce s nápisem „NEROZLEPOVAT – VŘ – Mart s.r.o. – Prodej pohledávek“;
 • Všechny nabídky, které budou předloženy v termínu, budou vyhodnoceny nejpozději do 31.12.2020;
 • Správce a věřitelský výbor dlužníka si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky;
 • Správce neposkytuje žádné záruky a nenese odpovědnost za stav, existenci, výši, vymahatelnost, dobytnost předmětných pohledávek;
 • Úplata za postoupení předmětných pohledávek bude uhrazena nejpozději při podpisu Smlouvy o úplatném postoupení pohledávek.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!