VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚPLATNÝ PŘEVOD 4 BOWLINGOVÝCH DRAH VÝROBCE BOWLING-CENTRUM S.R.O. S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Značka: HOTEL HARMONY

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Kvasiny 246, 517 02 Kvasiny

Kraj: Celá ČR

Movité věci

05.06.2024
28.06.2024

Insolvenční správce dlužníka HOTEL HARMONY Dlouhá Ves s.r.o., IČO 25258648, sídlem Dlouhá Ves 104, 516 01 Rychnov nad Kněžnou zveřejňuje výběrové řízení na úplatný převod 4 bowlingových drah s příslušenstvím. Aktuálně dráha uskladněna v demontovaném stavu. Seznam dílů a příslušenství v příloze č. 1.

Další informace o předmětu výběrového řízení:

–           výrobce BOWLING-CENTRUM s.r.o., Náchodská 530, 541 03 Trutnov

–           původní cena 1,837.776,- Kč + DPH v r. 2005

–           místo provozu – Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou 104, a to až do 9.11.2023

–           po celou dobu provozu dráhy servisovány výrobcem (Záznam o servisu přílohou č. 2)

–           provozuschopné dráhy 9.11.2023 odborně demontovány výrobcem a uskladněny (doklady o demontáži přílohou č. 3a, 3b)

–           díly vhodné k opravě zjištěné při demontáži uvedeny záznamu o demontáži (příl. 3b)

–           odhad ceny materiálu na opravu těchto dílů dle výrobce činí 29.212,- Kč bez DPD, (vyčíslení přílohou 3c)

–           náklady na novou montáž (dle výrobce) cca 100 tis. Kč +DPH, tj. cena za práci, která neobsahuje cestovné a ubytování montérů

–           foto před demontáží i po demontáži Přílohou č. 4

–           při prodeji bude účtováno DPH

Nabídky s uvedením úplných údajů o zájemce a nabízené ceny včetně DPH 21 % zasílejte na adresu insolvenčního správce Mgr. Radovan Indra, Čechyňská 16, 602 00 Brno nebo datové schránky insolvenčního správce pg9x2g3.

Účelem výběrového řízení je vybrat zájemce s nabídkou nejvyšší ceny.

Prohlídka předmětu výběrového řízení:

 • dle dohody na adrese 517 02 Kvasiny č.p. 243
 • kontaktní osoba k prohlídce: Ing. Lukáš Nožička, tel. 608 635 294

Podmínky výběrového řízení:

 • rozhodujícím kritériem je výše nabídnuté ceny
 • úhrada ceny za převod nejpozději při podpisu smlouvy
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku
 • vzor kupní smlouvy přílohou č. 5

Lhůta pro podání nabídek

 • poslední den lhůty pro doručení nabídek insolvenčnímu správci je 28.6. 2024
 • rozhoduje datum doručení nabídky insolvenčnímu správci


Informace o zadavateli

Radovan Indra insolvence@akindra.cz Čechyňská 361/16, Brno-střed-Trnitá, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 80000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 757000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 119000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 860000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!