Vyhlášení výběrového řízení na prodej majetku dlužníka EGERMANN s.r.o., IČO 622 42 652, se sídlem Maiselova 38/15, Praha 1

Značka: MSPH 92 INS 15061/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

07.12.2023
08.01.2024

AZAM – insolvence, v. o. s., IČO: 087 77 993, se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka EGERMANN s.r.o., IČO 622 42 652, se sídlem Maiselova 38/15, Praha 1, vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: MSPH 92 INS 15061 / 2021 tímto na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19.12.2022, pod sp. zn. MSPH 92 INS 15061/2021-B-65 informuje o prodeji výrobků dlužníka v počtu cca 2800 ks, evidovaných pod položkou č. 2.3 soupisu majetkové podstaty. Jedná se o výrobky z nedokončené zakázky pro asijský trh, vše dle připojené specifikace. Výrobky jsou uloženy v cca 400 krabicích (cca 39 palet).

Podmínky prodeje:

 • úhradu kupní ceny je třeba provést nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
 • výběrového řízení se mohou zúčastnit právnické osoby se sídlem v České republice i právnické osoby se sídlem v zahraničí a fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné;
 • prohlídky Předmětu prodeje zajišťuje na základě žádosti uchazeče insolvenční správce ve vzájemně telefonicky či písemné dohodnutých termínech;
 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
 • výběrové řízení může být kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušeno;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: info@azaminsolvence.cz, případně nás můžete kontaktovat na tel. č. 777 96 11 37.

O výsledku vyhodnocení nabídek bude insolvenční správce každého ze zájemců následně informovat.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AZAM-insolvence, v.o.s. info@azaminsolvence.cz Opletalova 1417/25, Nové Město, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 28.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!