Vyhlášení výběrového řízení na prodej majetku dlužníka EGERMANN s.r.o., IČO 622 42 652, se sídlem Maiselova 38/15, Praha 1

Značka: MSPH 92 INS 15061 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

09.01.2023
30.04.2023

AZAM – insolvence, v. o. s., IČO: 087 77 993, se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka EGERMANN s.r.o., IČO 622 42 652, se sídlem Maiselova 38/15, Praha 1, vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: MSPH 92 INS 15061 / 2021 tímto na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19.12.2022, pod sp. zn. MSPH 92 INS 15061/2021-B-65 vyhlašuje veřejné výběrové řízení na výběr zájemce/zájemců, do jehož majetku budou za níže uvedených podmínek převedeny výrobky a zásoby z vlastnictví Dlužníka evidovaných pod položkou č. 2.3 soupisu majetkové podstaty.

Podmínky prodeje:

 • úhradu kupní ceny je třeba provést nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
 • výběrového řízení se mohou zúčastnit právnické osoby se sídlem v České republice i právnické osoby se sídlem v zahraničí a fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné;
 • prohlídky Předmětu prodeje zajišťuje na základě žádosti uchazeče insolvenční správce ve vzájemně telefonicky či písemné dohodnutých termínech.

Zájemce při předložení závazné nabídky uvede své identifikační údaje, včetně emailového a telefonního kontaktu a výši nabízené kupní ceny.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: info@azaminsolvence.cz, případně nás můžete kontaktovat na tel. č. 777 96 11 37.

Přílohou inzerce jsou:

 • Přehled výrobků a zásob;
 • Soupis majetkové podstaty;
 • Příloha majetkové podstaty č. 2.3.

O výsledku vyhodnocení nabídek bude insolvenční správce každého ze zájemců následně informovat.

 

 

 

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

AZAM-insolvence, v.o.s. info@azaminsolvence.cz Opletalova 1417/25, Nové Město, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2023 30.06.2023 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.05.2023 26.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.05.2023 15.06.2023 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 25.06.2023 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!