výrobně-skladovací hala s pozemky

Cena: 11940000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

04.05.2020
24.11.2020

Insolvenční správce JUDr. Jiří Voda LL.M. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSPL 56 INS 945 / 2019dlužníka ENVOplus CZ s.r.o., pozemky s výrobní halou v obci Pernink, katastrální území Pernink, LV č. 152.

Kupní cena: 11.940.000,- Kč

Celková výměra pozemků zapsaných na LV č. 152 je 14.049 m2. Na LV č. 152 je umístěna výrobně-skladovací budova, dále stavba se 2 garážemi a další stavba sloužící pro skladovací účely, pak zde také stojí další stavba nezapsaná v KN. Jedná se o plechovou halu (ocelokolna). Součástí areálu jsou pozemky, které jsou zastavěné a vydlážděné a také asfaltové komunikace. Areál v současnosti není oplocen. Pozemky areálu jsou mírně svažité, ve východní části cca 8m od hranice pozemku jsou více svažité.

Bližší popis:
Znalecký posudek částečně naleznete v přílohách tohoto inzerátu nebo je možné si jej vyžádat u insolvenčního správce.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek je časově omezeno, a to do 30.12.2020. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti.

Insolvenční správce Dlužníka si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky prodeje, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

Nemovitost je zpeněžována přímo insolvenčním správce. V Případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Barboru Zapletalovu na telefonním čísle 211 222 634 nebo prostřednictvím e-mailové adresy zapletalova@akvoda.cz

Zadavatel inzerátu.
JUDr. Jiří Voda LL.M.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

 


Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!