Výzva k podání nabídky na odkup nemovitostí v k.ú. Zhoř u Milevska

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

18.02.2020
20.08.2020

 

 

 

 

 

 

Insolvenční správce dlužníka Radomila Šípa, r.č. 6703021941, bytem Zhoř 34, 399 01 Milevsko, První konkursní, v.o.s., IČO: 26424568 se sídlem: Severozápadní II č. 32/306, 141 00 Praha 4, vyzývá k podání nabídek na odkup těchto nemovitostí, zapsaných v soupisu MP:

 

Jedná se o:

 

-podíl ve výši 2/3 na parcele č. 22/2 o výměře 385 m2, druh pozemku: zahrada, zemědělský půdní fond, zapsaný na LV č. 235, pro k.ú. Zhoř u Milevska, Obec Zhoř, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek

 

podíl ve výši 2/3 na parcele č. 20/2 o výměře 494 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, zapsaný na LV č. 235, pro k.ú. Zhoř u Milevska, Obec Zhoř, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek

 

podíl ve výši 2/3 na parcele č. 19 o výměře 396 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, zapsaný na LV č. 235, pro k.ú. Zhoř u Milevska, Obec Zhoř, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek

 

podíl ve výši 2/3 na parcele č. 16 o výměře 1099 m2, druh pozemku: zahrada, zemědělský půdní fond, zapsaný na LV č. 235, pro k.ú. Zhoř u Milevska, Obec Zhoř, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek

 

podíl ve výši 2/3 parcela č. 14/2 o výměře 301 m2, druh pozemku: ostatní plocha – manipulační plocha, zapsaný na LV č. 235, pro k.ú. Zhoř u Milevska, Obec Zhoř, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek

 

Všechny výše uvedené nemovitosti (pozemky) jsou dle územního plánu obce plochami smíšenými obytnými.

 

Na emailové adrese insolvenčního správce: prvníkonkursni@iol.cz je možno požádat o zaslání zpracovaného znaleckého posudku na nemovitosti dlužníka v úpadku.

 

Podmínkou prodeje je platba předem, nejpozději při podpisu smlouvy.

 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede insolvenční správce, přičemž může odmítnout všechny nabídky, nebude-li nabízená cena dostatečná.

 

Cenovou nabídku je třeba poslat samostatně na každou výše uvedenou nemovitost, resp. podíl na nich. V případě zájmu pouze o souhrn některých výše uvedených pozemků je nutno uvést ceny samostatně a zároveň nutno i uvést požadavek který souhrn pozemků je pro platnost nabídky nutný.

 

Nabídky zasílejte písemně nebo e-mailem či do datové schránky neprodleně, nejpozději tak, aby byly doručeny do 20.8.2020, a to na adresu insolvenčního správce:

 

První konkursní, v.o.s., Severozápadní II č. 32/306, 141 00 Praha 4, e-mail: prvnikonkursni@iol.cz

ID datové schránky: qk6rnke


Přílohy:

Informace o zadavateli

První konkusní První konkursní, v.o.s. prvnikonkursni@iol.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!