Webový portál AirJobs a Internetová doména WWW.AIRJOBS.CZ

Značka: MSPH 79 INS 29718/2019 , MSPH 79 INS 29973/ 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

03.02.2022
15.03.2022

Insolvenční správce dlužníka EMTC – Czech, a.s.,  Pobřežní 249/46, Praha 8, IČ: 289 05 822, insolvenční řízení vedené pod sp.zn.: MSPH 79 INS 29718/2019 („EMTC“) a Personal ONE s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8, IČ: 289 05 822 v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 29973/ 2019 („P1“), dává na vědomí záměr zpeněžení nehmotného majetku EMTC a P1, a to

 • Webového portálu AirJobs

který spojuje uchazeče o práci s firmami, prostřednictvím technologií Java, Liferay portal, Vaadin

(položka č. 10 soupisu majetkové podstaty EMTC)

Bližší informace:

Webový pracovní portál – unikátní měla být síť HR á la LinkedIn, jehož cílem bylo konkurovat www.job.cz. Naprogramováno pouze z části – nikdy nepoužito. Systém byl vypracován osobou odlišnou od Dlužníka společností Servodata a.s.. Systém je dle současného vyjádření experta napsán zbytečně složitě se starými technologiemi. Expert nedoporučuje na tento systém navazovat. Systém obsahuje chyby, je pomalý a složitě navržený. Dle vyjádření experta je výhodnější vyvinout zcela nový systém na nové platformě.

(položka č. 14 soupisu majetkové podstaty P1)

Bližší informace:

Doména platná do 18.8.2024

 

Podmínky prodeje:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
 • úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;
 • nabídky je možno podávat, jak na položku 1) a 2) samostatně. V případě zájmu o obě položky je nutno kupní cenu rozdělit ke každé položce zvlášť.

Případní zájemci o koupi nehmotného majetku 1) či 2), nechť se obrátí do 15.3.2022 na JUDr. Jaroslava Brože MJur, insolvenčního správce, se sídlem Marie Steyskalové 767/62, 616 00 Brno – Žabovřesky, email insolvence.broz.ostrava@gmail.com. Bližší informace k prodeji budou poskytnuty na tel. 558 640 293 nebo 733 373 857. Insolvenční správce sděluje, že se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. K prodeji bude přistoupeno v souladu s ust. § 289 IZ po schválení věřitelským výborem a insolvenčním soudem.

Informace o zadavateli

Jaroslav Brož insolvence.broz.ostrava@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR dohodou Kč Dohodou
  20.03.2024 31.05.2024 Celá ČR 50 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!