WESTTRANSPORT a.s. – pohledávka z kartelové dohody

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

10.05.2021
30.05.2021

Insolvenční správce dlužníka WESTTRANSPORT a.s., IČ 48362620, insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSBR 29 INS 32393/2012, nabízí ke zpeněžení z majetkové podstaty následující potenciální nárok (pohledávku) dlužníka:

Dne 19. července 2016 vydala Evropská komise rozhodnutí ve věci AT.39824 – Nákladní vozidla, na jehož základě byla uložena sankce v souhrnné výši EUR 3,8 miliardy šesti předním výrobcům nákladních vozidel za vytváření kartelu. Mezi účastníky kartelu patří společnosti Scania, Daimler, DAF, Iveco, MAN a Volvo/Renault. Podle zjištění Evropské komise se na předmětném kartelu podíleli zmínění výrobci nákladních vozidel minimálně v letech 1997 až 2011, kdy na základě dohod a ujednání o stanovení a zvyšování cen nákladních vozidel porušovali článek 101 Smlouvy o fungování Evropské Unie, čímž značně narušili hospodářskou soutěž na vnitřním trhu Evropské Unie a způsobili rozsáhlé škody především svým zákazníkům a dalším osobám zúčastněným na obchodu s nákladními vozidly.

Dlužník WESTTRANSPORT a.s., IČ 48362620 od účastníků kartelu a/nebo třetích osob zakoupil nová či použitá nákladní vozidla vyrobená účastníky kartelu v letech 1997 až 2011 a/nebo si taková vozidla pronajal a/nebo pořídil na leasing či obdobně. Vzhledem k tomu mohla v důsledku jednání účastníků kartelu popsaného ve výše nadepsaném rozhodnutí Evropské komise dlužníkovi škoda při pořízení těchto vozidel. Potenciální nárok na škodu je předmětem nabízené pohledávky (dále jen „pohledávka“). V dokladech dlužníka se podařily dohledat podklady (zejm. technické průkazy) o provozování následujících vozidel účastníků kartelu.

VIN Rok výroby (1.registrace) Značka
WMAH06ZZ36M454951 (2006) MAN
WMAH06ZZ67M463922 (2006) MAN
WDB9340321L083769 (2005) Mercedes-Benz
WDB9340321K954779 (2004) Mercedes-Benz
WDB9340321K948718 (2004) Mercedes-Benz
WDB9340321K948839 (2004) Mercedes-Benz
WDB9340321K948902 (2004) Mercedes-Benz
WDF9440321B954795 (2006) Mercedes-Benz
WDF9440321B951317 (2004) Mercedes-Benz
WDF9440321B951318 (2004) Mercedes-Benz
WDF9440321B951319 (2004) Mercedes-Benz
WDF9440321B951320 (2004) Mercedes-Benz
WDF9440321B951332 (2004) Mercedes-Benz
WDF9440321B951363 (2004) Mercedes-Benz
WDF9440321B952059 (2006) Mercedes-Benz
WDF9440321B954954 (2006) Mercedes-Benz
WDF9440321B954956 (2006) Mercedes-Benz
WMAH06ZZ46M454957 (2006) MAN
WMAH06ZZ36M454917 (2006) MAN
WMAH06ZZ07M463785 (2006) MAN
WJMM1VRP004241494 (2001) Iveco
WJMM1VSK004248168 (2001) Iveco
WJMM1VRP004256722 (2002) Iveco
WMAH45ZZ26WO62398 (2006) MAN
WMAH05ZZZ1M328819 (2001) MAN
WDB9302141L057388 (2005) Mercedes-Benz
WDB9302141L059192 (2005) Mercedes-Benz
WDB9302141L115625 (2006) Mercedes-Benz
WDB9302141L216183 (2007) Mercedes-Benz
WDB9302141L217129 (2007) Mercedes-Benz
WDB9302141L219172 (2007) Mercedes-Benz

 

V případě potřeby dalších informací je možné se obrátit na ohlášeného společníka insolvenčního správce, Mgr. Josef Milichovský, jmilichovsky@veleba-milichovsky.cz. Insolvenční nicméně sděluje, že má pouze omezené informace o možnosti uplatnění nároku – dle dostupných informací je případný nárok třeba uplatnit v zahraničí, promlčecí doba uplyne v červnu 2021.

Případní zájemci mohou podat nabídku to za následujících podmínek:

Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla insolvenčního správce, nebo na emailovou adresu ohlášeného společníka do 25.5.2021. Jako předmět e-mailu prosím uvádějte text „WESTTRANSPORT a.s. – pohledávka z kartelové dohody“

adresa: VELEBA, MILICHOVSKÝ a spol., Koliště 55, Brno 602 00 nebo emailem na adresu jmilichovsky@veleba-milichovsky.cz.

 1. Obsahem nabídky musí být vymezení „WESTTRANSPORT a.s. – pohledávka z kartelové dohody“ nabízená kupní cena pohledávky a označení fyzické nebo právnické osoby, která nabídku podává.
 2. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušit a insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 3. Kritériem pro výběr vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny.
 4. Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží. Zájemce jako nabyvatel pohledávky nese veškerá rizika spojená s uplatněním pohledávky, zájemce bere na vědomí, že potenciální pohledávka na náhradu škody nemusí existovat. Závěr o existenci nároku je zcela na posouzení zájemce.
 5. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 6. Kupní cena pohledávky musí být uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.

 

Informace o zadavateli

Mgr. Josef Milichovský jmilichovsky@veleba-milichovsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!