ZAHRADA 100 M2 VTELNO

Vyhlašovatel: Insolvenční správce dlužníka: Pavel Pšenička, IČ: 42143519, Rodné číslo / Datum nar.: 740302/2770 / 02.03.1974, Sídlo společnosti: Most, Višňová 307/10, PSČ 434 01

vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku  na uzavření kupní smlouvy.

Základní údaje:

Minimální nabídková cena činí:  13.000,- Kč

Podmínky soutěže:

1) kupní smlouva bude uzavřena s navrhovatelem nejvyšší nabídky do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o přijetí nabídky vyhlašovatelem

2) kupní cena bude uhrazena nejpozději do 20 dnů od podpisu kupní smlouvy

3) nabídka musí obsahovat:

  1. a) přesné označení zájemce
  2. b) označení předmětu převodu – Zahrada Vtelno
  3. c) návrh kupní ceny

4) zájemce doručí písemnou nabídku s označením “Zahrada Vtelno

  1. a) na adresu: Mgr. Radoslav Lavička, insolvenční správce, Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, nebo
  2. b) do datové schránky v7zv7dt, nebo
  3. c) na E-mail: jiri.dovrtel@isolc.cz

nejpozději do 31.1.2021, 23:59 hod. K opožděným nabídkám se nepřihlíží.

5) vyhlašovatel písemně oznámí všem navrhovatelům výsledek soutěže s tím, že si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky