2x Zařízení pro focení produktů

Značka: MSPH 95 INS 11625/2020_3D

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

09.03.2021
30.04.2021

Insolvenční správce Ing. Lee Louda, Ph.D., nabízí k prodeji movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka MIDEA, s.r.o., IČO 264 55 404, se sídlem Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 – Strašnice (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 95 INS 11625/2020. Dlužník provozoval v České republice internetový obchod s hračkami a dětským zbožím.

V insolvenční věci Dlužníka, zahrnul insolvenční správce do Soupisu majetkové podstaty Dlužníka technické zařízení na focení produktů, a to konkrétně:

v části II. (Movitý majetek) položky číslo:

 

13 – Zařízení pro focení zboží – Kamerový systém 3D Photo Kit Professional Base Unit Model B1, Revision 2, výr. číslo 681718964-684

(větší zařízení)

 

14 – Zařízení pro focení zboží – Kamerový systém 3D Photo Kit Professional Base Unit Model J3, výr. číslo 681818743-773

(menší zařízení)

 

V obou případech se jedná o samostatné boxy bez jakéhokoliv dalšího příslušenství či vybavení – viz fotografie.

 

Majetek uveden v soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 11.9.2020 pod číslem dokumentu B-14.

 

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).

Insolvenční správce nabízí výše uvedené položky soupisu majetkové podstaty Dlužníka k přímému prodeji za následujících podmínek:

– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.

– Finální kupní cena bude schválena zajištěným věřitelem.

– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.

– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.

– Nabídky je nutno podat na jednotlivé položky zvlášť v ceně bez DPH a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní telefon.

Lhůta k podávání nabídek je do 9.4.2021 (12:00 hod).

Prohlídky majetku pro zájemce budou probíhat po předchozí domluvě v termínech 23.3.2021, 31.3.20201 a 8.4.2021 vždy v rozmezí mezi 11.00 a 13.00. V případě zájmu o prohlídku lze rezervovat termín na: lee.louda@louda-is.cz.


Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 220000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 29.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 279000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!