Zařízení pro potravinářskou výrobu, VZV, automobil CHRYSLER z majetkové podstaty dlužníka Friofrost s.r.o.

Značka: KSBR 58 INS 20315/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Movité věci

17.01.2024
09.05.2024

Insolvenční správce nabízí k prodeji majetek z majetkové podstaty dlužníka Friofrost s.r.o., IČ: 04309979, se sídlem Brno – Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ 602 00 (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 58 INS 20315/2022.

Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán majetek uvedený v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka dne 15.12.2023 pod číslem dokumentu KSBR 58 INS 20315/2022-B-34.

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=52546952

Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty uvedené v části II. Movitý majetek pod čísly:

1 – Modulární dopravník s pohonem

2 – Udírenská komora MUVERO Holand

3 – Kostkovačka a plátkovačka ovoce

4 – Udírenská komora MAUTING

5 – Mrazící truhla s agregátem 1

6 – Mrazící truhla s agregátem 2

7 – Mrazící truhla s agregátem 3

8 – Chladící vitrína

9 – Konvektomat RETIGO B 623 I

10 – Bourárenská pásová pila na maso

11 – VAC balička MULTIVAC R5200 TZ

15 – Chladící agregát

16 – VZV čelní

17 – Balící stroj R230 Multivac

18 – Výrobní stroj – krabičkovačka

19 – Svářečka sáčků BS 881 XXL

20 – CHRYSLER TOWN COUNTRY RZ 1BT4790, první registrace 2015, VIN:2C4RC1HG4GR175468

 

Vše v současnosti umístěno v Mikulově

 

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).

Insolvenční správce nabízí výše uvedenou položku soupisu majetkové podstaty k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.

– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídku je nutno podat v ceně bez DPH a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní telefon.

– Lhůta k podávání nabídek je do 6.5.2024.

Termín prohlídky majetku: středa 24.4.2024 od 13.00 do 15.00 hod v Mikulově. Přesná adresa a kontaktní osoba bude sdělena po předchozí domluvě.

Doplňující informace k vozidlu. Stav tachometru cca 175 000 km, STK do 13.12.2025. VTP v příloze.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!