Zbraně a jejich příslušenství

Značka: 2104

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Hradec Králové, Mrštíkova 541

Kraj: Celá ČR, Královehradecký kraj

Movité věci

09.08.2023
15.09.2023

Likvidační správce nabízí k prodeji níže popsané movité věci, a to:

Číslo položky Název položky Cena odhadní
9 Pistole jednoranová, zn.v. DRULOV, vzor 75, r. 22 LR, v.č. 50968 3 000,00 Kč
10 Pistole samonabíjecí, zn.v. ČZ, vzor 45, r. 6.35 mm Browning, v.č. B593411 1 000,00 Kč
11 Pistole samonabíjecí, zn.v. FN, vzor 1910, r. 7,65 Browning, v.č. 387549 1 000,00 Kč
12 Pistole samonabíjecí, zn.v. MAUSER, vzor P 08, r. 9 mm Luger, v.č. 8620 20 000,00 Kč
13 Revolver, zn.v. HOLEK BRNO, vzor 341, r. 22 Win. Mag. R.F., v.č. 1341028045 4 500,00 Kč
14 Revolver perkusní, zn.v. F.LLI.PIETTA, vzor 1858 REMINGTON TARGET, r. 36, v.č. 172603 2 000,00 Kč
15 Pistole samonabíjecí, zn.v. WALTHER, vzor P 22, r. 22 LR, v.č. G006975 2 500,00 Kč
16 Pistole samonabíjecí, zn.v. ASTRA, vzor A-75L, r. 9 mm Luger, v.č. 1014D 1 000,00 Kč
17 Hlaveň, zn.v. FN, vzor 1910, r. 9 mm Browning, v.č. 73420 0,00 Kč
18 Závěr, r. 9 mm Flobert, bez v.č. 0,00 Kč
19 Hlaveň, zn.v. FN, vzor 1910, r. 7,65 mm Browning, v.č. 387549 0,00 Kč
20 Válec revolveru, zn.v. ALFA PROJ, v.č. A0103 1 000,00 Kč

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 15.09.2023 (včetně) na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: kancelar@advins.cz,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, popř. obchodní firmu, IČ a sídlo),
 • prodej movitých věcí ve stavu jak stojí a leží
 • kupní cena bude uhrazena před nebo při podpisu kupní smlouvy,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • podmínkou prodeje je předložení platného zbrojního průkazu kupujícího.

 

Výše uvedené movité věci se nachází v depozitu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Hradec Králové, Mrštíkova 541, 500 09 Hradec Králové.

 

Likvidační správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte likvidačního správce e-mailem (kancelar@advins.cz).


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!