Zbraně (pistole, brokovnice, kulovnice, revolver) zpeněžované v řízení sp. zn. KSPL 54 INS 9890/2018

Značka: KSPL 54 INS 9890/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

16.06.2020
16.09.2020

Insolvenční společnost v. o. s., insolvenční správce dlužníka Jaroslava Němečka, insolvenční řízení vedeno pod sp. zn. KSPL 54 INS 9890/2018, nabízí ke zpeněžení následující položky (zbraně):

– položka č. 2: Kulovnice opakovací, vzor: CZ 527, ráže 223 Rem., výrobní č. 59195,
– položka č. 3: Revolver, ráže 22 Long Rifle, výrobní č. NA42220,
– položka č. 4: Pistole samonabíjecí, vzor 422, ráže 22 Long Rifle, výrobní č. UAF6958,
– položka č. 5: Pistole samonabíjecí, vzor CZ 75, ráže 9 mm Luger, výrobní č. L6748,
– položka č. 6: Pistole samonabíjecí, vzor CZ 85, ráže 9 mm Luger, výrobní č. B8197,
– položka č. 7: Pistole samonabíjecí, vzor DUO, ráže 6,35 mm Browning, výrobní č. 169355,
– položka č. 8: Brokovnice opakovací, vzor 1300, ráže 12/70, výrobní č. L2459019,
– položka č. 9: Brokovnice dvojka, vzor ZP 50, ráže 16/70, výrobní č. 29729.

Podmínky prodeje:

 • předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou;
 • kupující musí mít platnou zbrojní licenci a tím právo k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence;
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;
 • zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ), případně mu byla povolena výjimka dle § 295 odst. 3 IZ;
 • zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje;
 • předmět prodeje se prodává jak stojí a leží ve smyslu § 1918 OZ;
 • tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny doručené nabídky odmítnout;
 • zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky);
 • zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, není insolvenční správce povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení;

lhůta pro podání cenových nabídek končí 16. 9. 2020

Veškeré dotazy a nabídky zasílejte na vrtek@insolvencnispolecnost.cz. Do předmětu e-mailu vždy uveďte „Nabídka KSPL 54 INS 9890/2018“. V nabídce uveďte své jméno a příjmení. Dále přesně uveďte, na kterou z uvedených položek (zbraní) nabídku zasíláte a přesnou výši této nabídky.


Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!