Zdravá výživa

Značka: smart AD

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Movité věci

16.03.2023
21.03.2023

Vyhlašovatel: Mgr. Radoslav Lavička, insolvenční správce dlužníka

smart AD s.r.o., IČO 26815851, sídlem Na Zbytkách 83, 738 01 Staré Město,

 

vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

na uzavření kupní smlouvy.

 

Předmětem kupní smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k věci hromadné –

          Potraviny různé druhy – zdravá výživa

 

Dle přiložené fotodokumentace

 

Prohlídka možná po dohodě na e-mail: jiri.dorvrtel@isolc.cz.

 

Kupní smlouva bude uzavřena s navrhovatelem nejvyšší nabídky.

 

Podmínky soutěže:

1) kupní smlouva bude uzavřena s navrhovatelem nejvyšší nabídky do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o přijetí nabídky vyhlašovatelem

 

2) kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy

 

3) veškeré náklady související s převozem předmětu převodu hradí nabyvatel

 

4) nabídka musí obsahovat:

 1. a) přesné označení zájemce
 2. b) označení předmětu převodu – „Nabídka smart AD – Potraviny – Zdravá výživa“
 3. c) návrh kupní ceny vč. DPH

 

5) zájemce doručí písemnou (i elektronicky) nabídku s označením „Nabídka PRAGOSTAV – Sádrokartonářské nářadí a materiál

 1. a) na adresu: Mgr. Radoslav Lavička, insolvenční správce, Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, nebo
 2. b) do datové schránky v7zv7dt, nebo
 3. c) na E-mail: jiri.dovrtel@isolc.cz

nejpozději do 21.3.2023, 23:00 hod. K opožděným nabídkám se nepřihlíží.

 

6) vyhlašovatel písemně oznámí výsledek soutěže s tím, že si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky

 

V Olomouci dne 10.3.2023

 

Mgr. Radoslav Lavička, insolvenční správce

Zveřejněno:     

– Burza správců: https://www.burzaspravcu.cz/

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Radoslav Lavička, Mgr. radoslav.lavicka@isolc.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 220000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 29.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 279000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!