ZPENĚŽENÍ MOVITÉ VĚCI DLUŽNÍKA (plynový zářič) – Cukrárna a kavárna Paříž s.r.o.

Značka: 216

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

28.04.2021
29.05.2021

Insolvenční správce dlužníka Cukrárna a kavárna Paříž s.r.o. nabízí k prodeji movitý majetek, který dlužník užíval ke své podnikatelské činnosti. Jedná se o tento majetek umístěný v Třebíči:

1x tepelný plynový zářič Landmann 12016 St (nerez)

Prohlídka majetku v místě jeho umístění je možná po předchozí dohodě, a to buď na emailu nozkaspravce@seznam.cz nebo telefonicky +420 730 193 328. Majetek byl oceněn v rámci Technického ocenění obvyklé ceny majetku. Majetek byl insolvenčním správcem sepsáno do soupisu majetkové podstaty (sp.zn. KSBR 30 INS 22865/2019). Plynový ohřívač je v důsledku pádu na chodník z důvodu povětrnostních podmínek lehce poškozen (promáčnutí) – viz. přiložená fota.

Insolvenční správce uzavře kupní smlouvu se zájemcem, který předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou, a to do 28.05.2021. Zájemce může činit nabídku jen písemně a doručit ji insolvenčnímu správci na adresu Mgr. Vladimír Nožka, 28. října 200, 563 01 Lanškroun či emailem na nozkaspravce@seznam.cz, a to nejpozději do 28.05.2021. Insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny doručené nabídky.

Zájemce musí v nabídce uvést výši nabízené kupní ceny za vybraný majetek bez DPH (minimální cena musí být stanovena bez DPH s tím, že k takto uvedené kupní ceně bude příslušná sazba DPH připočtena, tedy výsledná cena bude s DPH)

Bude-li nabídka zájemce využita, bude uzavřena kupní smlouva s těmito podstatnými náležitostmi prodeje:

 • zájemce zaplatí kupní cenu nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • zájemce převezme předmět koupě nejpozději v den uzavření kupní smlouvy či v jiné krátké lhůtě, která bude dohodnuta, a to na své náklady,
 • movitou věc kupující nabyde ve stavu, v jakém se budou nacházet ke dni prodeje, jak stojí a leží,
 • zájemce o koupi prohlásí, že není osobou, která je ve smyslu ust. § 295 insolvenčního zákona vyloučena z nabývání majetku.

 


Informace o zadavateli

Vladimír Nožka nozkaspravce@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 220000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 29.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 279000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!