ZPENĚŽENÍ MOVITÝCH VĚCÍ DLUŽNÍKA FURTIM S.R.O. – STROJE, NÁŘADÍ, VÝPOČETNÍ TECHNIKA, KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Značka: 17013

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

10.03.2021
24.03.2021

Insolvenční správkyně dlužníka Furtim s.r.o. nabízí k prodeji movitý majetek, který dlužník užíval ke své podnikatelské činnosti. Jedná se o tento majetek umístěný v Ostravě:

1x tiskárna Epson

1x záložní zdroj EATON

1x router TP-LINK

1x regálová skříň otevřená

2x kalkulačka Canon

1x držák na notebook

1x stolní lampa

6x kancelářský pořadač

1x odpadkový koš

1x mobilní telefon Samsung J5

1x bruska

1x šraňkovačka

Jedná se o věci dlouhodobě užívané. Prohlídka majetku v místě jeho umístění je možná po předchozí dohodě, a to buď na emailu plackova.ins@email.cz nebo telefonicky +420 608 844 698. Majetek byl oceněn v rámci Technického ocenění obvyklé ceny majetku. Dokument je přístupný v insolvenčním rejstříku na stránkách justice v oddíle B, poř. č. 12.

Insolvenční správkyně uzavře kupní smlouvu se zájemcem, který předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou, a to do 24.03.2021. Zájemce může činit nabídku jen písemně a doručit ji insolvenční správkyni na adresu Mgr. Eva Plačková, Sokolská třída 966/22, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 či emailem na plackova.ins@email.cza to nejpozději do 24.03.2021. Nabídka může být činěna na celý soubor majetku či jeho části a také na jednotlivé věci. Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny doručené nabídky.

Zájemce musí v nabídce uvést výši nabízené kupní ceny za vybraný majetek bez DPH (minimální cena musí být stanovena bez DPH s tím, že k takto uvedené kupní ceně bude příslušná sazba DPH připočtena, tedy výsledná cena bude s DPH)

Bude-li nabídka zájemce využita, bude uzavřena kupní smlouva s těmito podstatnými náležitostmi prodeje:

 • zájemce zaplatí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy,
 • zájemce převezme předmět koupě nejpozději v den uzavření kupní smlouvy či v jiné krátké lhůtě, která bude dohodnuta, a to na své náklady,
 • movité věci kupující nabyde ve stavu, v jakém se budou nacházet ke dni prodeje, jak stojí a leží,
 • zájemce o koupi prohlásí, že není osobou, která je ve smyslu ust. § 295 insolvenčního zákona vyloučena z nabývání majetku.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

vavrosova.ins@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!