Zpeněžení pohledávek

Značka: MSPH 89 INS 9008 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

03.06.2024
05.07.2024

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 89 INS 9008 / 2023 zpeněžuje tyto položky soupisu majetkové podstaty:

8) Souhrnná pohledávka za Internet Mall, a.s. z titulu neuhrazených faktur č. FVBR-3296/2021, FVBR-10693/2021, FVBR-1736/2022 a FVBR-2582/2022 ve výši 5.359,08 Kč;

10) Souhrnná pohledávka za Hokejový club Frýdek – Místek, spolek, z titulu neuhrazených faktur č. FVBR-3902/2022 a FVBR-9271/2022 ve výši 1.204,- Kč;

11) Pohledávka za Fotbal-shop z titulu neuhrazené faktury č. FVBR-9122/2021 ve výši 7.175,- Kč;

15) Pohledávka za Energy Support, s.r.o. z titulu neuhrazené faktury č. FVBR-7934/2022 ve výši 194.836,62 Kč.

Zpeněžení probíhá prodejem mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce, a to za následujících podmínek:

-prodej nejvyšší učiněné nabídce;
-úhrada celé kupní ceny před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky;
-schválení vítězné nabídky zástupcem věřitelů.

Nabídky je možné podávat samostatně na každou položku zvlášť, ale i na všechny položky dohromady.

Insolvenční správce nedisponuje žádnými dokumenty prokazujícími existenci inzerovaných pohledávek, když vychází toliko ze seznamu pohledávek předloženého insolvenčním dlužníkem, který je přílohou inzerátu.

Insolvenční správce a zástupce věřitelů si vyhrazují právo jakoukoli nabídku odmítnout.

Své nabídky zasílejte nejpozději do 05.07.2024 (včetně) na email: thron@isalis.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

ISALIS v.o.s. zpenezeni@isalis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!