bytová jednotka 2043/12 byt vymezeno v budově Dvůr Králové nad Labem, č.p. 2043

benesova@insolvencni-spravce.cz

bytová jednotka 2043/12 byt vymezeno v budově Dvůr Králové nad Labem, č.p. 2043

BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s. insolvenční správce (dále jen „IS“) dlužnice: Iveta Kolářová, bytem: Hradecká 2043, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  insolvenční řízení vedené pod spisovou značkou KSHK 45 INS 3592 / 2015, nabízí k prodeji nemovitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty (B-49) pod položkou č. 10- bytová jednotka 2043/12  byt vymezeno v budově Dvůr Králové nad Labem, č.p. 2043, byt. dům. LV 5981 na parcele st. 1466/1, LV 10001 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 7230/29425 vše na LV 9125, kú. Dvůr Králové nad Labem, obec Dvůr Králové nad Labem, Katastrální úřad Královehradecký kraj, pracoviště Trutnov

Datum prohlídek byl stanoven na 19.4.2021 a 3.5.2021 vždy od 11hod.

Na prohlídky je nutné se předem objednat. Pokud se nikdo nepřihlásí, prohlídka se neuskuteční

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce s tím, že výchozí nabízená cena by měl být odrážející se od výše zveřejněného znaleckého posudku. Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: benesova@insolvencni-spravce.cz, nejpozději do 8.5.2021. Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší/nejvýhodnější nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem, odvozem a vyklizením hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží.

Značka:

KSHK 45 INS 3592 / 2015 Kolářová Iveta

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Galerie:

Přílohy:


Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

08.04.2021
08.05.2021


Informace o zadavateli

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s. Ing. Ivana Benešová benesova@insolvencni-spravce.cz

Související inzeráty