bytová jednotka 2043/12 byt vymezeno v budově Dvůr Králové nad Labem, č.p. 2043

Značka: KSHK 45 INS 3592 / 2015 Kolářová Iveta

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

08.04.2021
08.05.2021

BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s. insolvenční správce (dále jen „IS“) dlužnice: Iveta Kolářová, bytem: Hradecká 2043, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  insolvenční řízení vedené pod spisovou značkou KSHK 45 INS 3592 / 2015, nabízí k prodeji nemovitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty (B-49) pod položkou č. 10- bytová jednotka 2043/12  byt vymezeno v budově Dvůr Králové nad Labem, č.p. 2043, byt. dům. LV 5981 na parcele st. 1466/1, LV 10001 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 7230/29425 vše na LV 9125, kú. Dvůr Králové nad Labem, obec Dvůr Králové nad Labem, Katastrální úřad Královehradecký kraj, pracoviště Trutnov

Datum prohlídek byl stanoven na 19.4.2021 a 3.5.2021 vždy od 11hod.

Na prohlídky je nutné se předem objednat. Pokud se nikdo nepřihlásí, prohlídka se neuskuteční

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce s tím, že výchozí nabízená cena by měl být odrážející se od výše zveřejněného znaleckého posudku. Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: benesova@insolvencni-spravce.cz, nejpozději do 8.5.2021. Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší/nejvýhodnější nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem, odvozem a vyklizením hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží.


Přílohy:

Informace o zadavateli

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s. Ing. Ivana Benešová benesova@insolvencni-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Jihočeský kraj 5950000 Kč Dohodou
  23.02.2024 25.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!