Know-how

Značka: SEC

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

08.04.2024
31.05.2024

Insolvenční správce dlužníka SMART ENERGY CENTRUM s.r.o., Táborská 496/8, Písek, IČO: 06007210 (dále jen dlužník), Mgr. Gabriela Švecová, sídlem Nekázanka 881/9, 110 00 Praha 1 nabízí k prodeji dále uvedené know how dlužníka sepsané v soupise majetkové podstaty:

 

Know how Hybridní fotovoltaický panel – jak popsáno ve znaleckém posudku zpracovaného Ing. Pavlem Ditrichem pod č. 989/17 ze dne 14.4.2017 a to za minimální cenu 580 000,00 Kč

 

Know how Solární odpojovač – jak popsáno ve znaleckém posudku zpracovaného Ing. Pavlem Ditrichem pod č. 987/17 ze dne 14.4.2017 a to za minimální cenu 240 000,00 Kč

 

 

Oznamovatel tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na koupi předmětu prodeje. Nabídka musí být doručena k rukám insolvenčního správce s označením „SEC“ nejpozději do 31.5.2024 a musí obsahovat úplné označení zájemce včetně sídla a kontaktních spojení, IČ, resp. r.č., a dále označení předmětu prodeje, nabízenou kupní cenu a prohlášení zájemce, že nabízenou kupní cenu zaplatí před podpisem kupní smlouvy. Oznamovatel bude jednat se zájemcem s nejvýhodnější nabídkou. Toto oznámení o prodeji není veřejným návrhem na uzavření smlouvy, zadáním veřejné zakázky, výběrovým řízením ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu platných právních předpisů. Oznamovatel si vyhrazuje právo odmítnout některé nebo všechny nabídky bez uvedení důvodů.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Gabriela Švecová gabriela@aknovicky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 23.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!