Movité věci – dlužník MORAVIA INDUSTRY LTD

Cena: 4000000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Jeseník, Česko

Kraj: Olomoucký kraj

Movité věci

30.11.2021
17.12.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka MORAVIA INDUSTRY LTD, reg. č. 11025781, se sídlem Londýn, WC1A 2SE, 40 Bloomsbury Way, Lower Ground Floor (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následujících movitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl II. Movitý majetek, poř. č. 1 – 6, 8 – 22, 24, 26 – 43:
Plyn. kotelna, Zabezpečovací zařízení vlečky, Palící stroj OMNIMAT, Vrata roletová, Jeřáby mostové, KORD KIVI, Ekologizace lakovny, Lisy ohraňovací, Linka předpovrchové úpravy – bližší specifikace viz soupis majetkové podstaty dlužníka (dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou movité věci uvedeny. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena, minimální požadovaná výše kupní ceny je 4.000.000,00 Kč. Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 17. 12. 2021 v 15,00 hodin. Více informací, vč. soupisu majetkové podstaty, na www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Hlavní město Praha 120000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 07.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 19.06.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 10.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!