Movité věci – mix – dle seznamu

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Movité věci

19.10.2020
16.11.2020

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka Jaroslava Čumpela, nar. 22. 6. 1951, IČ 101 60 256, bytem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následujících movitých věcí uvedených v soupisu majetkové podstaty v části II. Movitý majetek, poř. č. 1 až 16:
1. nábytek z roku 2007 – provedení masiv dub + lazura nebo olej
2. rohová kuchyň (3x spodní skříňky, 2x horní skříňky, pracovní ostrůvek), jídelní stůl
3. knihovna, bufet, příborník, konferenční stolek
4. elektrické ruční nářadí vč. pilových kotoučů, vrtáků
5. vitríny, podia, sklad, AL profil, magnety na přichycení deskového materiálu, zámky – odlitky ze zinkové slitiny a nerezu
6. hliníkový žebřík, schůdky, stojan
7. ocelové rukavice
8. montážní svorky
9. elektrická pila montážní
10. ocelový věšák
11. elektrická pila pokosová
12. brusky
13. kompresor
14. kopie – odlitek benzinové pumpy
15. montážní dřevěné kozy 4 ks
16. hliníkový přízemní vozík
(dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou movité věci uvedeny. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 16. 11. 2020 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!