Mutěnice – prodej vinného sklepa s bydlením – Búdy

Značka: KSBR 47 INS 29238/2019 - sklep

Cena: 3300000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

12.04.2021
14.05.2021

Insolvenční správce dlužníka Miroslav Jagoš, narozený dne 16. 3. 1959, IČ: 18183301, bytem Ořechová 1230, 696 11 Mutěnice (KSBR 47 INS 29238/2019), nabízí k prodeji majetek dlužníka sepsaný do majetkové podstaty, a to konkrétně položku:

I. Nemovitý majetek – poř.č. 2: Pozemek 2045/1, součástí je Stavba Mutěnice č.e.140, vč. příslušenství – LV 536, kú Mutěnice

Podrobnosti: Nemovitosti, Pozemky
Parcela       Výměra[m2]    Druh pozemku                          Způsob využití       Způsob ochrany
2045/1                125             zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Mutěnice, č.e. 140, jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: 2045/1

Vše zapsáno v KN ČR, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, Okres: Hodonín, Obec: Mutěnice, Kat.území: Mutěnice, na Listu vlastnictví: 536.

 Podmínky prodeje:

Prodej je realizován na základě pokynu zajištěného věřitele ke zpeněžení, a to formou výběrového řízení, jehož veškeré podmínky jsou uvedeny v příloze inzerátu. Přílohou je rovněž znalecký posudek.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na e-mail: spravce@inspavlicek.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Libor Pavlíček spravce@inspavlicek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!