Opakovaný prodej hotelového vybavení hotelu Na Ostrově, Beroun

Značka: KSBR 54 INS 17528 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Na ostrově, Beroun, Česko

Kraj: Celá ČR

Movité věci

15.03.2021
31.03.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka DYNATEL, spol. s r.o. Jedná se o movité vybavení bývalého hotelu Na Ostrově.

Prodej bude realizován za následujících podmínek:

 • Movité věci se prodávají po jednotlivých souborech či jako celek s tím, že bude prodávajícím upřednostněno nejvýhodnější zpeněžení
 • Zájemce předloží nabídku v písemné podobě. Nabídka musí obsahovat označení – „Nabídka na odkup majetku – DYNATEL“, dále kupní cenu uvedenou číslovkou i písmem bez DPH (pakliže nebude uvedeno, má se za to, že je nabídka předložena jako cena bez DPH), označení konkrétních souborů, včetně příjmení, jména, adresy a kontaktu. Adresa pro doručování nabídek zmp@isgestore.cz
 • Movité věci se prodávají ve stavu a v rozsahu, v jakém se nacházejí a zájemce bere na vědomí, že veškeré výdaje spojené s odvozem, demontáží a naložením movitých věcí si hradí na své náklady.
 • Prodej bude realizován po dodatečném schválení nejvyšší nabídnuté kupní ceny
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky bez udání důvodu a též bez nároku na náhradu nákladů souvisejících s účastí v tomto výběrovém řízení
 • Prohlídka movitých věcí bude uskutečněna po předchozí telefonické domluvě (sraz účastníků bude před Hotelem na Ostrově, ulice Na Ostrově 816, Beroun)
 • Termín pro podání nabídek je do 31.3.2021 včetně


Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 30.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!