podíl 1/24 na pozemcích Měchov – Otročín

Značka: MSPH 59 INS 15870 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

20.05.2021
29.10.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení MSPH 59 INS 15870 / 2020 dlužnice Anny Vodičkové následující majetek:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 na pozemcích parc. č. 109/4, 111/1, 113/2, 145/4, 145/5, 386/6, 432/6, 510/11, 510/12, 783/1, 787/4, 807/2, 814/15, 817/1, 818, 819, 820, 927/5, 927/6, 1097/1 v k.ú. Měchov, obec Otročín, zapsané na LV č. 42 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj Katastrální pracoviště Karlovy Vary (znalecký posudek tvoří přílohu této inzerce).

Znalecký posudek tvoří přílohu této inzerce.

Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!