podíl 1/24 na pozemcích Měchov – Otročín

Značka: MSPH 59 INS 15870 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

20.05.2021
29.10.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení MSPH 59 INS 15870 / 2020 dlužnice Anny Vodičkové následující majetek:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 na pozemcích parc. č. 109/4, 111/1, 113/2, 145/4, 145/5, 386/6, 432/6, 510/11, 510/12, 783/1, 787/4, 807/2, 814/15, 817/1, 818, 819, 820, 927/5, 927/6, 1097/1 v k.ú. Měchov, obec Otročín, zapsané na LV č. 42 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj Katastrální pracoviště Karlovy Vary (znalecký posudek tvoří přílohu této inzerce).

Znalecký posudek tvoří přílohu této inzerce.

Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!