Podíl na nemovitých věcech Vítkov u Štěkně

Značka: MSPH 60 INS 4209/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

10.01.2024
30.06.2024

V rámci insolvenčního řízení dlužnice Jany Liskové, sp.zn. MSPH 60 INS 4209/2019, nabízíme k prodeji tyto nemovité věci:

 • podíl 1/15 na pozemku parc. č. 1439/12, zahrada,

to vše zapsáno na LV 31 pro katastrální území Vítkov u Štěkně, obec Štěkeň, okres Strakonice, vedené Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Strakonice

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: dykastova@iphk.cz. V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp. zn., jméno a příjemní zájemce a to včetně telefonního.

Vyřizuje: Bc. Marie Dykastová
e-mail:
dykastova@iphk.cz

 

Pozn: Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. To platí až do doby uzavření smlouvy s konkrétním zájemcem, nebo do doby uplynutí termínu pro předkládání nabídek, bude-li takový termín insolvenčním správcem vyhlášen. Náklady spojené s předkládáním nabídek a uzavřením smlouvy si nese každý zájemce ze svého a nelze požadovat jejich úhradu od insolvenčního správce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Informace o zadavateli

Insolvency Project v.o.s. dykastova@insolvencyproject.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!