Spoluvlastnické podíly v k.ú Vyžlovka

Značka: 592024

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Vyžlovka, Pražská 273

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

25.04.2024
11.05.2024

Insolvenční správce ALFA insolvenční v.o.s. v rámci insolvenčního řízení nabízí k mimodražebnímu prodeji: spoluvlastnické podíly o velikosti id. ¼ ( slovy: jedné čtvrtiny ) k celku na pozemku st. p. 96/1, jehož součástí je stavba č. p. 56, na pozemku st. p. 96/2, jehož součástí je stavba č. p. 273, na pozemku poz. parc. č. 319/17 a na pozemku poz. parc. č. 559, vedené na listu vlastnictví č. 458 pro obec a katastrální území Vyžlovka.

Mimodražební prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny za následujících podmínek:

 1. předmětem prodeje budou všechny nabízené spoluvlastnické podíly,
 2. kupní cena bude činit nejméně částku 1.500.000,- Kč,
 3. kupní cena bude ve prospěch majetkové podstaty uhrazena nejpozději před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
 4. správní poplatek za vkladové řízení hradí kupující,
 5. kupující nabude nemovitosti ve faktickém stavu k datu prodeje a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti prodávajícího za stavebně-technické (faktické) a skryté vady nemovitostí.

Nabídky je nutno doručit v písemné podobě na adresu insolvenčního správce:

ALFA insolvenční v.o.s., Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 10.5.2024 ve 12:00 hod.

Nabídka musí být zaslána v uzavřené obálce s označením „podíly Vyžlovka“. Platnost a závaznost nabídky musí být potvrzena složením peněžní jistoty (kauce) ve výši 200.000,- na účet majetkové podstaty č. 241660528/0600 pod var. symbolem 59. Peněžní jistota musí být připsána na uvedený bankovní účet nejpozději dne 10.5.2024 do 12:00 hod. Vítězi výběrového řízení bude složená kauce započtena na kupní cenu. Neúspěšným zájemcům bude peněžní jistota vrácena nejpozději do 30-ti dnů od jejího složení na účet, z kterého byla poukázána.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo případně odmítnout veškeré došlé nabídky. Nabídky na koupi pouze některých spoluvlastnických podílů nebudou akceptovány.

V Hradci Králové dne 25.4.2024

ALFA insolvenční v.o.s.

Mgr. Radan Vencl, ohlášený společník


Přílohy:

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!