Podíl o velikosti 3/20 na budově Mořinka, č.p. 62, obč.vyb

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nehmotný majetek

25.07.2022
30.09.2022

Likvidátor spolku TJ Mořinka v likvidaci, IČ: 43765041, zpeněžuje postupem dle § 271 zákona 89/2012 Sb. následující majetek:

– podíl o velikosti 3/20 na budově Mořinka, č.p. 62, obč.vyb, k.ú. Mořinka, LV č. 303, budova stojí na cizím pozemku St. 42/2, LV č. 10001 chráněná krajinná oblast

Cena budovy, která se nachází na adrese Mořinka 62, 267 18 Mořinka byla stanovena znaleckým posudkem č. 5433-38/2022 na částku 712.300,- Kč (likvidátor výslovně upozorňuje na skutečnost, že budova se nachází na cizím/obecním pozemku. Část budovy není řádně zapsaná v katastru nemovitostí). Znalecký posudek k dispozici. Nejnižší cena za nabízení podíl 3/20 majetku činí 106.845,- Kč. Prohlídka proběhne po domluvě s likvidátorem.

Podmínky prodeje:
– prodej nejvyšší nabídce
– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy
– náklady nese kupující
– likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout veškeré podané nabídky bez udání důvodu

Nabídky (vč. Vaší jednoznačné identifikaci) zasílejte na email: is.vojtek@outlook.com ve lhůtě do 30.9.2022.

Zbylá část 17/20 zpeněžovaného majetku bude následně nabídnuta likvidátorem postupem dle § 272 OZ (tj. primárně spolku, který schválí soud).


Přílohy:

Informace o zadavateli

Miroslav Vojtek is.vojtek@outlook.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.09.2022 28.11.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2022 28.11.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.09.2022 31.12.2022 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.09.2022 10.10.2022 Středočeský kraj 360000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!