podíly na pozemcích Krokočín

Značka: KSBR 54 INS 12787 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

20.05.2021
01.11.2022

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 54 INS 12787 / 2020 dlužníka Radka Rouše následující majetek:

 • Spoluvlastnický podíl 1/10 na nemovitostech:– p.č. 5549 – lesní pozemek o výměře 6.607 m2 – p.č. 5566 – lesní pozemek o výměře 12.463 m2 vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, v k.ú. Krokočín, v obci Krokočín, na listu vlastnictví č. 256;
 • Spoluvlastnický podíl 2/10 na nemovitostech– pozemek p.č. 709/9 – zahrada o výměře 14 m2zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, v k.ú. Krokočín, v obci Krokočín, na listu vlastnictví č. 235

Znalecký posudek tvoří přílohu této inzerce. Podmínky prodeje: a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce. b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele. Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!