Pohledávka z majetkové podstaty dlužnice k postoupení

Značka: KSPH 67 INS 15210/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

12.03.2021
12.04.2021

Insolvenční správce JUDr. Lukáš Kučera, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji pohledávku dlužnice paní Veroniky Šandové, r.č. 835429/0010, bytem Dolní Břežany, U Náměstí 706, PSČ 252 41, IČ: 01646036 (KSPH 67 INS 15210/2019). Jedná se o majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 4. března 2021 v oddíle IV. Pohledávky pod poř. č. 1, a to:

            Vykonatelnou pohledávku za panem Pavlem Šandou, nar. 10. července 1966, bytem Dolní Břežany, U Náměstí 706, PSČ 252 41 ve výši 99.326,- Kč. Tato pohledávka byla přiznána rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2020, č.j. 74 ICm 2743/2020-15 (právní moc dne 23. prosince 2020) z titulu neúčinného právního úkonu dlužnice.

Dle Centrální evidence exekucí při Exekutorské komoře České republiky není na pana Pavla Šandu aktuálně vedeno žádné exekuční řízení.

S ohledem na skutečnost, že uvedená pohledávka je prodávána insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužnice – paní Veroniky Šandové případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 12. dubna 2021 do 15:00 hod., a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: buresova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem nabýt pohledávku a dále nabízenou úplatu za pohledávku. Následná smlouva o postoupení pohledávky pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu, přičemž kupní cena musí být v souladu s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 11. března 2021, č.j. KSPH 67 INS 15210/2019-B-26, uhrazena nejpozději při uzavření převodní smlouvy.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!