Pohledávky společnosti Sernahos s.r.o.

Značka: MSPH 79 INS 17091/2013

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Brno, Česko

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

08.02.2022
04.03.2022

Zrůstek a partneři v. o. s., IČ 255 89 644, se sídlem Praha, Arbesovo náměstí 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správce dlužníka Sernahos s.r.o., IČ 260 71 665, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Moulíkova 2238/1, PSČ 150 00 (dále jen „vyhlašovatel“, dlužník dále jen „dlužník“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkami č. 4 a 5 v oddíle IV. Pohledávky (dále jen „předmět prodeje“ nebo „pohledávky“):

–              IV. 4 – pohledávka za společností LKW Servis JT s.r.o., IČ: 28448235;

–              IV. 5 – pohledávka za Josefem Kotherou, dat. nar. 17. 10. 1991, bytem Hrejkovice 6, 398 59 Hrejkovice.

Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je předmět prodeje uveden. Součástí oznámení je také text smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto postupitel, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!