Pohledávky – Studio JKt s.r.o., v likvidaci

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Brno-střed, Česko

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

17.02.2022
11.03.2022

Zrůstek a partneři v. o. s., IČ 255 89 644, se sídlem Praha, Arbesovo náměstí 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správce dlužníka Studio JKt, s.r.o., v likvidaci, IČ 61857084, se sídlem Praha 1, Elišky Krásnohorské 134/9 (dále jen „vyhlašovatel“, dlužník dále jen „dlužník“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkami č. 1 až č. 3 oddíl IV. Pohledávky (dále jen „předmět prodeje“ nebo „pohledávky“):

IV. 1. – pohledávka za Renátou Beránková Cibochovou ve výši 480 341,79 Kč
IV. 2. – pohledávka za Renátou Beránkovou Cibochovou ve výši 1 050,00 Kč
IV. 3. – pohledávka za Renátou Beránková Cibochovou ve výši 66 376,00 Kč

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto postupitel, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 11. 3. 2022 v 15,00 hodin.

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:
i) osobně v sídle vyhlašovatele v Brně, Orlí 27, výlučně dne 11. 3. 2022 od 9,00 do 15,00 hodin nebo
ii) poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele Orlí 27, 602 00 Brno, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.04.2024 23.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 07.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!