Pohledávky z ins. řízení BAUSTAV ing. s. r. o.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Orlí, Brno-střed, Česko

Kraj: Jihomoravský kraj

Pohledávky

16.09.2021
15.10.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka BAUSTAV ing. s.r.o., IČ 26506521, se sídlem Praha 5, K Cementárně 66, PSČ 153 00 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl IV. Pohledávky, bod 3, 4, 8, 9:
­IV. 3. – pohledávka za Věrou Šanderovou ve výši 118.000,00 Kč,
IV. 4. – pohledávka za manžely Ing. Ondřejem Prokešem, Ph.D., MBA a Kateřinou Prokešovou Sitařovou ve výši 400.000,00 Kč,
IV. 8. – pohledávka za Czech Inc., a.s. ve výši 1.050.000,00 Kč,
IV. 9 – pohledávka za Bedřichem Hrubým ve výši 23.800,00 Kč
(dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je předmět prodeje uveden. Součástí oznámení je také text smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto postupitel, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 15. 10. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!