POZEMEK SE STAVBOU CHATY V OBCI OBORY

Značka: KSPH 61 INS 11062/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Obory 42, Obory, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

17.02.2022
17.04.2022

Insolvenční správce dlužníka Jiřího Vitoně, sp. zn. KSPH 61 INS 11062/2021, nabízí k prodeji pozemek se stavbou chaty, konkrétně pozemek pč. 114 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 45 m2, součástí je stavba rodinné rekreace č.ev. 42 a pozemek pč. 129/2 – zahrada o výměře 358 m2, oba zapsané na LV 144 pro katastrální území Obory, obec Obory, okres Příbram.

Podrobnější informace pro zasílání nabídek: Nabídky zasílejte na adresu Insolvenčního správce (G&V Administrators, v.o.s., ohlášený společník Mgr. Michal Večeřa, Rašínova 103/2, 602 00 Brno) v jednom originálním vyhotovení včetně příslušných příloh v neprůhledné, zavřené a neporušené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OBORY – NABÍDKA“ do 17.4.2022 (včetně), do 16:00 hodin (SEČ). Na později doručené nabídky nebude brán zřetel. Zájemce je povinen nejpozději do konce lhůty pro předkládání nabídek uhradit bezhotovostním převodem pod variabilním symbolem „110622021“ na účet zřízený insolvenčním správcem pro správu majetku dlužníka u ČSOB, a.s. pod č. 304493289/0300, peněžitou jistotu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) s tím, že tato se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet, jinak nebude na nabídku tohoto zájemce brán zřetel. V podrobnostech odkazuje insolvenční správce na přiložené podmínky výběrového řízení. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.

 

Cena dle znaleckého posudku 330 000,- Kč.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  179 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  1 263 620 Kč Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 24.04.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!