Pozemek v k.ú. Jarpice

Značka: 180102

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

19.01.2022
15.04.2022

JUDr. Pavel Čížkovský, se sídlem v Praze 10, V Olšinách 2300/75, jako insolvenční správce Tomáše Hančara, jehož úpadek je nyní řešen konkursem v řízení u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 62 INS 5680/2018 nabízí tomu kdo nabídne nejvíce  pozemek č. parcel. 947/10 v kat. území Jarpice.

Jedná se o pozemek, který tvoří funkční celek se zbylými nemovitostmi, které byly původně sepsány do soupisu majetkové podstaty a které zajišťovaly pohledávku zajištěného věřitele a podle jeho pokynu byly zpeněženy .     Pozemek, jehož se tato nabídka týká, nabyl dlužník kupní smlouvou v roce 2015 ; jedná se o pozemek, který je umístěn mezi veřejnou komunikací a zbylými pozemky, s nimiž tvoří funkční celek.

Nabídky na uzavření kupní smlouvy s úplným označením kupujícího jménem, příjmením, datem narození a bydlištěm, resp. obchodní firmou, IČ a sídlem a nabídkou ceny zasílejte písemně doporučenou poštou na adresu JUDr. Pavel Čížkovský, insolvenční správce, V Olšinách 2300/75, 10000  Praha 10, na obálku je třeba uvést označení „výběrové řízení Jarpice“.  Lhůta pro podání nabídek končí dne 28.března 2022 v 12 hodin. Následně budou nabídky vyhodnoceny. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout kteroukoli z nabídek nebo všechny nabídky nebo toto výběrové řízení zrušit, a to i bez důvodu.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!