Pozemky – stavební – kat. území Hrádek, obec Hrádek – nabídky do 05.05.2022

Značka: 10921

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Hrádek, Czechia

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

27.03.2022
01.03.2023

Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M., likvidátor společnosti Červená sedma group s.r.o. „v likvidaci“, se sídlem Stavbařů 2203/38, 734 01 Karviná – Mizerov, IČ 047 33 002
nabízí k odkoupení následující nemovité věci:
1) Spoluvlastnický podíl o velikosti podílu 2/3 na následujících nemovitostech:
– pozemek parc. č. 1197/13 – ostatní plocha,
– pozemek parc. č. 1197/14 – lesní pozemek,
– pozemek parc. č. 1228/19 – trvalý travní porost,
– pozemek parc. č. 1228/20 – orná půda,
– pozemek parc. č. 2003/2 – ostatní plocha,
– pozemek parc. č. 2003/4 – ostatní plocha,
vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, ka.t pracoviště Třinec, na LV 1258, kat. území Hrádek, obec Hrádek.

2) Výlučný vlastnický podíl (1/1) na následujících nemovitostech:
– pozemek parc. č. 1225/4 – trvalý travní porost,
– pozemek parc. č. 1225/8 – orná půda,
– pozemek parc. č. 1225/9 – orná půda,
vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, ka.t pracoviště Třinec, na LV 709, kat. území Hrádek, obec Hrádek.
Nemovitosti si lze prohlédnout po předchozí telefonické domluvě. Jako takové jsou ale volně přístupné.

Podmínky prodeje:
a) Věc bude prodána tomu zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu
b) Kupní cena je splatná nejpozději při podpisu smlouvy
c) Kupující věc kupuje, jak stojí a leží.
Nabídky budou přijímány do 05.05.2022, do 16:00 hodin.
Zájemce bere na vědomí, že na nemovitostech vázne zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňové pohledávky, a to ve prospěch Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Zajemce bere na vědomí, že proto, aby bylo toto zástavní právo vymazáno, je nutné předem zálohově zaplatit kupní cenu, ze které bude následně uhrazena pohledávka finančního úřadu.
Nabídky v písemné podobě doručte adresátovi: Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M., likvidátorka, Tajovského 1660/2c, 736 01 Havířov-Podlesí, a to emailem se zaručeným el. podpisem (na adresu: ak.klimes@advokati-havirov.cz), doporučeným dopisem (na adresu: Tajovského 1660/2c, 736 01 Havířov-Podlesí), osobním podáním v kanceláři likvidátorky (adresa: Tajovského 1660/2c, 736 01 Havířov-Podlesí nebo prostřednictvím datové schránky (ID: tfzuvma).

Nabídka musí obsahovat:
a) identifikaci zájemce/kupujícího
b) označení předmětu, na které se nabídka činí
c) výši kupní ceny (částkou v Kč, bez návrhu jakýchkoliv podmínek)
d) prohlášení, že zájemce kupuje věc „jak stojí a leží“
e) datum a podpis zájemce

Likvidátorka si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

K inzerátu je přiložen také znalecký posudek. Prohlídky nejsou organizovány; nemovitosti jsou volně přístupné.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Alicja Kellerberg Klimeš ak.klimes@advokati-havirov.cz Tajovského 1660/2c, Havířov, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!